νέα-ζηλανδία ΚΙΝΟ αποτελέσματα

Τελευταία αποτελέσματα Παρασκευή, 19 Ιουλίου 2024 - 6:00 μ.μ..

ΚΛΗΡΩΣΗ 24599

 • 01
 • 03
 • 05
 • 09
 • 11
 • 12
 • 19
 • 22
 • 26
 • 30
 • 42
 • 43
 • 46
 • 49
 • 64
 • 66
 • 67
 • 69
 • 77
 • 78

Πολλαπλασιαστής 3

νέα-ζηλανδία ΚΙΝΟ αποτελέσματα Παρασκευή, 19 Ιουλίου 2024 - 3:00 μ.μ..

ΚΛΗΡΩΣΗ 24598

 • 01
 • 03
 • 15
 • 16
 • 18
 • 20
 • 23
 • 26
 • 31
 • 32
 • 33
 • 39
 • 43
 • 51
 • 57
 • 58
 • 63
 • 74
 • 76
 • 78

Πολλαπλασιαστής 2

νέα-ζηλανδία ΚΙΝΟ αποτελέσματα Παρασκευή, 19 Ιουλίου 2024 - 1:00 μ.μ..

ΚΛΗΡΩΣΗ 24597

 • 01
 • 12
 • 27
 • 30
 • 32
 • 33
 • 34
 • 36
 • 40
 • 44
 • 48
 • 50
 • 51
 • 54
 • 65
 • 67
 • 69
 • 72
 • 73
 • 75

Πολλαπλασιαστής 1.5

Παρασκευή, 19 Ιουλίου 2024 - 10:00 π.μ..

ΚΛΗΡΩΣΗ 24596

 • 03
 • 05
 • 06
 • 10
 • 12
 • 13
 • 22
 • 23
 • 26
 • 29
 • 30
 • 43
 • 44
 • 49
 • 58
 • 59
 • 67
 • 72
 • 79
 • 80

Πολλαπλασιαστής 2

Τετάρτη, 17 Ιουλίου 2024 - 6:00 μ.μ..

#24591

 • 04
 • 05
 • 06
 • 11
 • 17
 • 25
 • 27
 • 30
 • 35
 • 39
 • 40
 • 41
 • 44
 • 52
 • 55
 • 58
 • 60
 • 67
 • 69
 • 71

Πολλαπλασιαστής 2

Τετάρτη, 17 Ιουλίου 2024 - 3:00 μ.μ..

#24590

 • 04
 • 09
 • 12
 • 14
 • 15
 • 18
 • 39
 • 42
 • 44
 • 45
 • 46
 • 52
 • 53
 • 55
 • 68
 • 70
 • 72
 • 73
 • 75
 • 76

Πολλαπλασιαστής 1.5

Τετάρτη, 17 Ιουλίου 2024 - 1:00 μ.μ..

#24589

 • 02
 • 04
 • 26
 • 27
 • 33
 • 38
 • 39
 • 40
 • 42
 • 45
 • 50
 • 52
 • 61
 • 63
 • 64
 • 69
 • 75
 • 77
 • 79
 • 80

Πολλαπλασιαστής 1.5

Τετάρτη, 17 Ιουλίου 2024 - 10:00 π.μ..

#24588

 • 06
 • 15
 • 17
 • 21
 • 25
 • 26
 • 27
 • 29
 • 34
 • 45
 • 46
 • 49
 • 55
 • 56
 • 64
 • 66
 • 70
 • 72
 • 76
 • 77

Πολλαπλασιαστής 2

Δευτέρα, 15 Ιουλίου 2024 - 6:00 μ.μ..

#24583

 • 04
 • 05
 • 10
 • 13
 • 16
 • 18
 • 23
 • 32
 • 33
 • 38
 • 44
 • 55
 • 56
 • 57
 • 65
 • 67
 • 71
 • 72
 • 76
 • 80

Πολλαπλασιαστής 2

Δευτέρα, 15 Ιουλίου 2024 - 3:00 μ.μ..

#24582

 • 11
 • 14
 • 18
 • 21
 • 22
 • 31
 • 32
 • 34
 • 38
 • 40
 • 43
 • 45
 • 49
 • 50
 • 61
 • 63
 • 64
 • 69
 • 71
 • 80

Πολλαπλασιαστής 2

Δευτέρα, 15 Ιουλίου 2024 - 1:00 μ.μ..

#24581

 • 02
 • 06
 • 09
 • 11
 • 14
 • 18
 • 19
 • 37
 • 40
 • 47
 • 48
 • 54
 • 62
 • 63
 • 67
 • 68
 • 69
 • 72
 • 78
 • 80

Πολλαπλασιαστής 1.5

Δευτέρα, 15 Ιουλίου 2024 - 10:00 π.μ..

#24580

 • 05
 • 06
 • 10
 • 15
 • 20
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 35
 • 37
 • 41
 • 42
 • 54
 • 55
 • 57
 • 61
 • 63
 • 74

Πολλαπλασιαστής 2

Σάββατο, 13 Ιουλίου 2024 - 6:00 μ.μ..

#24575

 • 03
 • 08
 • 12
 • 17
 • 20
 • 24
 • 26
 • 31
 • 32
 • 40
 • 47
 • 51
 • 53
 • 55
 • 56
 • 61
 • 62
 • 64
 • 74
 • 78

Πολλαπλασιαστής 1.5

Σάββατο, 13 Ιουλίου 2024 - 3:00 μ.μ..

#24574

 • 05
 • 06
 • 11
 • 12
 • 17
 • 20
 • 33
 • 37
 • 40
 • 45
 • 48
 • 50
 • 61
 • 63
 • 64
 • 65
 • 71
 • 73
 • 77
 • 79

Πολλαπλασιαστής 2

Πληροφορίες νέα-ζηλανδία ΚΙΝΟ

Τα εισιτήρια μπορούν να αγοραστούν σε Νέα-ζηλανδία. Ισοπαλίες είναι σε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο.

Σε νέα-ζηλανδία ΚΙΝΟ επιλέγει player 20 αριθμοί μεταξύ 1 - 80.

Το νέα-ζηλανδία ΚΙΝΟ διοργανώνεται από το Lotto New Zealand.

Περισσότερες πληροφορίες για το Lotto New Zealand