νέα-ζηλανδία ΚΙΝΟ αποτελέσματα

Τελευταία αποτελέσματα Κυριακή, 14 Απριλίου 2024 - 6:00 μ.μ..

ΚΛΗΡΩΣΗ 24215

 • 06
 • 08
 • 14
 • 15
 • 16
 • 20
 • 23
 • 29
 • 35
 • 36
 • 39
 • 40
 • 42
 • 46
 • 50
 • 52
 • 60
 • 62
 • 69
 • 72

Πολλαπλασιαστής 1.5

νέα-ζηλανδία ΚΙΝΟ αποτελέσματα Κυριακή, 14 Απριλίου 2024 - 3:00 μ.μ..

ΚΛΗΡΩΣΗ 24214

 • 08
 • 09
 • 11
 • 12
 • 17
 • 24
 • 26
 • 34
 • 37
 • 38
 • 40
 • 49
 • 54
 • 55
 • 59
 • 62
 • 69
 • 70
 • 77
 • 80

Πολλαπλασιαστής 1.5

νέα-ζηλανδία ΚΙΝΟ αποτελέσματα Κυριακή, 14 Απριλίου 2024 - 1:00 μ.μ..

ΚΛΗΡΩΣΗ 24213

 • 07
 • 11
 • 12
 • 13
 • 15
 • 18
 • 22
 • 27
 • 36
 • 37
 • 39
 • 45
 • 50
 • 52
 • 56
 • 59
 • 60
 • 62
 • 64
 • 75

Πολλαπλασιαστής 2

Κυριακή, 14 Απριλίου 2024 - 10:00 π.μ..

ΚΛΗΡΩΣΗ 24212

 • 03
 • 10
 • 16
 • 17
 • 20
 • 23
 • 24
 • 27
 • 30
 • 31
 • 37
 • 39
 • 48
 • 51
 • 56
 • 59
 • 60
 • 65
 • 68
 • 74

Πολλαπλασιαστής 1.5

Παρασκευή, 12 Απριλίου 2024 - 6:00 μ.μ..

#24207

 • 03
 • 10
 • 20
 • 23
 • 24
 • 31
 • 35
 • 36
 • 44
 • 45
 • 47
 • 49
 • 51
 • 58
 • 59
 • 63
 • 69
 • 76
 • 77
 • 78

Πολλαπλασιαστής 3

Παρασκευή, 12 Απριλίου 2024 - 3:00 μ.μ..

#24206

 • 10
 • 18
 • 20
 • 22
 • 26
 • 30
 • 31
 • 39
 • 42
 • 44
 • 45
 • 56
 • 59
 • 61
 • 62
 • 63
 • 73
 • 75
 • 79
 • 80

Πολλαπλασιαστής 2

Παρασκευή, 12 Απριλίου 2024 - 1:00 μ.μ..

#24205

 • 08
 • 13
 • 14
 • 17
 • 22
 • 23
 • 27
 • 31
 • 33
 • 39
 • 40
 • 41
 • 45
 • 50
 • 51
 • 53
 • 60
 • 65
 • 68
 • 71

Πολλαπλασιαστής 1.5

Παρασκευή, 12 Απριλίου 2024 - 10:00 π.μ..

#24204

 • 01
 • 02
 • 12
 • 15
 • 19
 • 22
 • 23
 • 24
 • 26
 • 29
 • 38
 • 42
 • 50
 • 54
 • 55
 • 56
 • 68
 • 71
 • 73
 • 80

Πολλαπλασιαστής 5

Τετάρτη, 10 Απριλίου 2024 - 6:00 μ.μ..

#24199

 • 05
 • 13
 • 14
 • 17
 • 21
 • 23
 • 34
 • 35
 • 36
 • 44
 • 50
 • 55
 • 60
 • 61
 • 65
 • 66
 • 69
 • 71
 • 76
 • 79

Πολλαπλασιαστής 2

Τετάρτη, 10 Απριλίου 2024 - 3:00 μ.μ..

#24198

 • 03
 • 05
 • 08
 • 19
 • 20
 • 33
 • 37
 • 39
 • 45
 • 56
 • 58
 • 59
 • 64
 • 65
 • 67
 • 68
 • 71
 • 74
 • 75
 • 79

Πολλαπλασιαστής 1.5

Τετάρτη, 10 Απριλίου 2024 - 1:00 μ.μ..

#24197

 • 02
 • 03
 • 06
 • 09
 • 19
 • 20
 • 28
 • 29
 • 32
 • 39
 • 41
 • 53
 • 57
 • 61
 • 62
 • 67
 • 75
 • 78
 • 79
 • 80

Πολλαπλασιαστής 1.5

Τετάρτη, 10 Απριλίου 2024 - 10:00 π.μ..

#24196

 • 02
 • 04
 • 09
 • 16
 • 19
 • 21
 • 29
 • 30
 • 34
 • 42
 • 44
 • 45
 • 48
 • 55
 • 60
 • 62
 • 63
 • 73
 • 76
 • 80

Πολλαπλασιαστής 1.5

Δευτέρα, 8 Απριλίου 2024 - 6:00 μ.μ..

#24191

 • 08
 • 10
 • 23
 • 28
 • 31
 • 32
 • 34
 • 37
 • 38
 • 44
 • 45
 • 50
 • 52
 • 53
 • 58
 • 59
 • 67
 • 70
 • 72
 • 78

Πολλαπλασιαστής 5

Δευτέρα, 8 Απριλίου 2024 - 3:00 μ.μ..

#24190

 • 03
 • 05
 • 11
 • 17
 • 20
 • 28
 • 31
 • 36
 • 37
 • 41
 • 42
 • 43
 • 48
 • 49
 • 51
 • 58
 • 61
 • 63
 • 64
 • 67

Πολλαπλασιαστής 1.5

Πληροφορίες νέα-ζηλανδία ΚΙΝΟ

Τα εισιτήρια μπορούν να αγοραστούν σε Νέα-ζηλανδία. Ισοπαλίες είναι σε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο.

Σε νέα-ζηλανδία ΚΙΝΟ επιλέγει player 20 αριθμοί μεταξύ 1 - 80.

Το νέα-ζηλανδία ΚΙΝΟ διοργανώνεται από το Lotto New Zealand.

Περισσότερες πληροφορίες για το Lotto New Zealand