Σιγκαπούρη 4D αποτελέσματα

Τετάρτη, 12 Μαΐου 2021

ΚΛΗΡΩΣΗ 4699

1ο Βραβείο 3486
2ο Βραβείο 0406
3ο Βραβείο 9441
Βραβείο 4ο 0288, 4457, 4581, 4945, 5557, 7464, 7525, 8279, 9283, 9577
Βραβείο 5ο 1612, 1809, 2268, 2798, 4373, 4579, 5711, 5957, 6570, 8028

Κυριακή, 9 Μαΐου 2021

ΚΛΗΡΩΣΗ 4698

1ο Βραβείο 4350
2ο Βραβείο 8197
3ο Βραβείο 1234
Βραβείο 4ο 1848, 2869, 6160, 6307, 6978, 7643, 7692, 8449, 8868, 9526
Βραβείο 5ο 0570, 0836, 1554, 1600, 2135, 4570, 5045, 5897, 6231, 9034

Σάββατο, 8 Μαΐου 2021

ΚΛΗΡΩΣΗ 4697

1ο Βραβείο 3103
2ο Βραβείο 9523
3ο Βραβείο 8282
Βραβείο 4ο 2334, 2416, 3152, 3882, 4003, 4646, 4923, 6710, 8267, 8638
Βραβείο 5ο 0039, 1047, 1483, 1552, 2557, 3369, 6917, 8307, 9153, 9850

Πληροφορίες Σιγκαπούρη 4D

Τα εισιτήρια μπορούν να αγοραστούν σε Σιγκαπούρη

Σε Σιγκαπούρη 4D επιλέγει player 4 αριθμοί μεταξύ 1 - 9, 4 επιπλέον αριθμούς και 4 αριθμούς μπόνους.

Το Σιγκαπούρη 4D διοργανώνεται από το Singapore Pools.

Η πρώτη κλήρωση έγινε στις Παρασκευή, 30 Μαΐου 1986.

Περισσότερες πληροφορίες για το Singapore Pools