Σιγκαπούρη 4D αποτελέσματα

Τετάρτη, 28 Σεπτεμβρίου 2022

ΚΛΗΡΩΣΗ 4915

1ο Βραβείο 5053
2ο Βραβείο 5743
3ο Βραβείο 4338
Βραβείο 4ο 1730, 4437, 4743, 4872, 5233, 6031, 6625, 7018, 7699, 9950
Βραβείο 5ο 0987, 2327, 2525, 2860, 5918, 6123, 6230, 7625, 7740, 8568

Κυριακή, 25 Σεπτεμβρίου 2022

ΚΛΗΡΩΣΗ 4914

1ο Βραβείο 0995
2ο Βραβείο 8948
3ο Βραβείο 0245
Βραβείο 4ο 0599, 0744, 0774, 0934, 2115, 2670, 2699, 3056, 9671, 9838
Βραβείο 5ο 0311, 0448, 1198, 1258, 3550, 3567, 3964, 7224, 8719, 9750

Σάββατο, 24 Σεπτεμβρίου 2022

ΚΛΗΡΩΣΗ 4913

1ο Βραβείο 0892
2ο Βραβείο 3807
3ο Βραβείο 2867
Βραβείο 4ο 0206, 0790, 2506, 3461, 5018, 5582, 5594, 6015, 7545, 9768
Βραβείο 5ο 0996, 2344, 2381, 3436, 4833, 5215, 5743, 7213, 7679, 8384

Πληροφορίες Σιγκαπούρη 4D

Τα εισιτήρια μπορούν να αγοραστούν σε Σιγκαπούρη. Ισοπαλίες είναι σε Τετάρτη, Σάββατο και Κυριακή.

Σε Σιγκαπούρη 4D επιλέγει player 4 αριθμοί μεταξύ 1 - 9, 4 επιπλέον αριθμούς και 4 αριθμούς μπόνους.

Το Σιγκαπούρη 4D διοργανώνεται από το Singapore Pools.

Η πρώτη κλήρωση έγινε στις Παρασκευή, 30 Μαΐου 1986.

Περισσότερες πληροφορίες για το Singapore Pools