Σιγκαπούρη 4D αποτελέσματα

Τετάρτη, 1 Φεβρουαρίου 2023

ΚΛΗΡΩΣΗ 4969

1ο Βραβείο 9139
2ο Βραβείο 7790
3ο Βραβείο 0708
Βραβείο 4ο 0906, 2305, 3751, 5333, 5682, 5762, 6016, 6127, 8530, 9168
Βραβείο 5ο 1334, 3611, 4886, 5493, 5873, 6235, 7580, 8295, 8723, 9320

Κυριακή, 29 Ιανουαρίου 2023

ΚΛΗΡΩΣΗ 4968

1ο Βραβείο 8948
2ο Βραβείο 9172
3ο Βραβείο 5487
Βραβείο 4ο 1051, 1835, 1885, 2409, 4519, 5877, 7435, 7906, 8532, 9420
Βραβείο 5ο 0133, 1238, 3093, 3574, 4127, 5148, 5249, 6269, 7281, 8766

Σάββατο, 28 Ιανουαρίου 2023

ΚΛΗΡΩΣΗ 4967

1ο Βραβείο 0693
2ο Βραβείο 4971
3ο Βραβείο 7344
Βραβείο 4ο 1513, 3095, 3680, 3883, 4257, 4526, 5358, 5659, 7977, 9367
Βραβείο 5ο 0079, 0456, 3197, 4190, 4319, 5477, 5499, 5545, 8213, 8766

Πληροφορίες Σιγκαπούρη 4D

Τα εισιτήρια μπορούν να αγοραστούν σε Σιγκαπούρη. Ισοπαλίες είναι σε Τετάρτη, Σάββατο και Κυριακή.

Σε Σιγκαπούρη 4D επιλέγει player 4 αριθμοί μεταξύ 1 - 9, 4 επιπλέον αριθμούς και 4 αριθμούς μπόνους.

Το Σιγκαπούρη 4D διοργανώνεται από το Singapore Pools.

Η πρώτη κλήρωση έγινε στις Παρασκευή, 30 Μαΐου 1986.

Περισσότερες πληροφορίες για το Singapore Pools