Ελλάδα Σουπερ 3 αποτελέσματα

Τελευταία αποτελέσματα Κυριακή, 12 Φεβρουαρίου 2023 - 9:00 μ.μ..

ΚΛΗΡΩΣΗ 430/2023 (51856)

 • 4
 • 6
 • 9

Ελλάδα Σουπερ 3 αποτελέσματα Κυριακή, 12 Φεβρουαρίου 2023 - 8:00 μ.μ..

ΚΛΗΡΩΣΗ 429/2023 (51855)

 • 5
 • 6
 • 0

Ελλάδα Σουπερ 3 αποτελέσματα Κυριακή, 12 Φεβρουαρίου 2023 - 6:00 μ.μ..

ΚΛΗΡΩΣΗ 428/2023 (51854)

 • 1
 • 6
 • 3

Ελλάδα Σουπερ 3 αποτελέσματα Κυριακή, 12 Φεβρουαρίου 2023 - 5:00 μ.μ..

ΚΛΗΡΩΣΗ 427/2023 (51853)

 • 1
 • 1
 • 1

Κυριακή, 12 Φεβρουαρίου 2023 - 4:00 μ.μ..

#426/2023 (51852)

 • 9
 • 2
 • 9

Κυριακή, 12 Φεβρουαρίου 2023 - 2:00 μ.μ..

#425/2023 (51851)

 • 0
 • 6
 • 5

Κυριακή, 12 Φεβρουαρίου 2023 - 1:00 μ.μ..

#424/2023 (51850)

 • 1
 • 4
 • 7

Κυριακή, 12 Φεβρουαρίου 2023 - 12:00 μ.μ..

#423/2023 (51849)

 • 2
 • 9
 • 7

Κυριακή, 12 Φεβρουαρίου 2023 - 11:00 π.μ..

#422/2023 (51848)

 • 6
 • 1
 • 1

Κυριακή, 12 Φεβρουαρίου 2023 - 10:00 π.μ..

#421/2023 (51847)

 • 8
 • 9
 • 9

Σάββατο, 11 Φεβρουαρίου 2023 - 9:00 μ.μ..

#420/2023 (51846)

 • 1
 • 9
 • 1

Σάββατο, 11 Φεβρουαρίου 2023 - 8:00 μ.μ..

#419/2023 (51845)

 • 7
 • 9
 • 0

Σάββατο, 11 Φεβρουαρίου 2023 - 6:00 μ.μ..

#418/2023 (51844)

 • 6
 • 3
 • 4

Σάββατο, 11 Φεβρουαρίου 2023 - 5:00 μ.μ..

#417/2023 (51843)

 • 3
 • 8
 • 8

Σάββατο, 11 Φεβρουαρίου 2023 - 4:00 μ.μ..

#416/2023 (51842)

 • 8
 • 5
 • 5

Σάββατο, 11 Φεβρουαρίου 2023 - 2:00 μ.μ..

#415/2023 (51841)

 • 3
 • 1
 • 7

Σάββατο, 11 Φεβρουαρίου 2023 - 1:00 μ.μ..

#414/2023 (51840)

 • 5
 • 1
 • 3

Σάββατο, 11 Φεβρουαρίου 2023 - 12:00 μ.μ..

#413/2023 (51839)

 • 8
 • 6
 • 3

Σάββατο, 11 Φεβρουαρίου 2023 - 11:00 π.μ..

#412/2023 (51838)

 • 1
 • 0
 • 7

Σάββατο, 11 Φεβρουαρίου 2023 - 10:00 π.μ..

#411/2023 (51837)

 • 7
 • 2
 • 3

Παρασκευή, 10 Φεβρουαρίου 2023 - 9:00 μ.μ..

#410/2023 (51836)

 • 8
 • 9
 • 7

Παρασκευή, 10 Φεβρουαρίου 2023 - 8:00 μ.μ..

#409/2023 (51835)

 • 5
 • 7
 • 1

Παρασκευή, 10 Φεβρουαρίου 2023 - 6:00 μ.μ..

#408/2023 (51834)

 • 2
 • 3
 • 2

Παρασκευή, 10 Φεβρουαρίου 2023 - 5:00 μ.μ..

#407/2023 (51833)

 • 8
 • 5
 • 5

Παρασκευή, 10 Φεβρουαρίου 2023 - 4:00 μ.μ..

#406/2023 (51832)

 • 6
 • 0
 • 7

Παρασκευή, 10 Φεβρουαρίου 2023 - 2:00 μ.μ..

#405/2023 (51831)

 • 6
 • 2
 • 0

Παρασκευή, 10 Φεβρουαρίου 2023 - 1:00 μ.μ..

#404/2023 (51830)

 • 0
 • 7
 • 4

Παρασκευή, 10 Φεβρουαρίου 2023 - 12:00 μ.μ..

#403/2023 (51829)

 • 8
 • 3
 • 6

Παρασκευή, 10 Φεβρουαρίου 2023 - 11:00 π.μ..

#402/2023 (51828)

 • 4
 • 4
 • 7

Παρασκευή, 10 Φεβρουαρίου 2023 - 10:00 π.μ..

#401/2023 (51827)

 • 5
 • 4
 • 1

Πέμπτη, 9 Φεβρουαρίου 2023 - 9:00 μ.μ..

#400/2023 (51826)

 • 3
 • 4
 • 7

Πέμπτη, 9 Φεβρουαρίου 2023 - 8:00 μ.μ..

#399/2023 (51825)

 • 2
 • 2
 • 9

Πέμπτη, 9 Φεβρουαρίου 2023 - 6:00 μ.μ..

#398/2023 (51824)

 • 5
 • 9
 • 2

Πέμπτη, 9 Φεβρουαρίου 2023 - 5:00 μ.μ..

#397/2023 (51823)

 • 2
 • 8
 • 5

Πέμπτη, 9 Φεβρουαρίου 2023 - 4:00 μ.μ..

#396/2023 (51822)

 • 1
 • 0
 • 4

Πέμπτη, 9 Φεβρουαρίου 2023 - 2:00 μ.μ..

#395/2023 (51821)

 • 6
 • 5
 • 8

Πέμπτη, 9 Φεβρουαρίου 2023 - 1:00 μ.μ..

#394/2023 (51820)

 • 1
 • 2
 • 1

Πέμπτη, 9 Φεβρουαρίου 2023 - 12:00 μ.μ..

#393/2023 (51819)

 • 9
 • 7
 • 3

Πέμπτη, 9 Φεβρουαρίου 2023 - 11:00 π.μ..

#392/2023 (51818)

 • 2
 • 3
 • 6

Πέμπτη, 9 Φεβρουαρίου 2023 - 10:00 π.μ..

#391/2023 (51817)

 • 1
 • 4
 • 5

Τετάρτη, 8 Φεβρουαρίου 2023 - 9:00 μ.μ..

#390/2023 (51816)

 • 1
 • 1
 • 9

Τετάρτη, 8 Φεβρουαρίου 2023 - 8:00 μ.μ..

#389/2023 (51815)

 • 1
 • 4
 • 1

Τετάρτη, 8 Φεβρουαρίου 2023 - 6:00 μ.μ..

#388/2023 (51814)

 • 8
 • 3
 • 5

Τετάρτη, 8 Φεβρουαρίου 2023 - 5:00 μ.μ..

#387/2023 (51813)

 • 8
 • 2
 • 9

Τετάρτη, 8 Φεβρουαρίου 2023 - 4:00 μ.μ..

#386/2023 (51812)

 • 4
 • 3
 • 3

Τετάρτη, 8 Φεβρουαρίου 2023 - 2:00 μ.μ..

#385/2023 (51811)

 • 3
 • 0
 • 6

Τετάρτη, 8 Φεβρουαρίου 2023 - 1:00 μ.μ..

#384/2023 (51810)

 • 6
 • 1
 • 6

Τετάρτη, 8 Φεβρουαρίου 2023 - 12:00 μ.μ..

#383/2023 (51809)

 • 6
 • 8
 • 5

Τετάρτη, 8 Φεβρουαρίου 2023 - 11:00 π.μ..

#382/2023 (51808)

 • 0
 • 6
 • 4

Τετάρτη, 8 Φεβρουαρίου 2023 - 10:00 π.μ..

#381/2023 (51807)

 • 5
 • 7
 • 5

Τρίτη, 7 Φεβρουαρίου 2023 - 9:00 μ.μ..

#380/2023 (51806)

 • 8
 • 4
 • 1

Τρίτη, 7 Φεβρουαρίου 2023 - 8:00 μ.μ..

#379/2023 (51805)

 • 7
 • 6
 • 4

Τρίτη, 7 Φεβρουαρίου 2023 - 6:00 μ.μ..

#378/2023 (51804)

 • 4
 • 8
 • 5

Τρίτη, 7 Φεβρουαρίου 2023 - 5:00 μ.μ..

#377/2023 (51803)

 • 1
 • 4
 • 4

Τρίτη, 7 Φεβρουαρίου 2023 - 4:00 μ.μ..

#376/2023 (51802)

 • 5
 • 2
 • 2

Τρίτη, 7 Φεβρουαρίου 2023 - 2:00 μ.μ..

#375/2023 (51801)

 • 6
 • 1
 • 7

Τρίτη, 7 Φεβρουαρίου 2023 - 1:00 μ.μ..

#374/2023 (51800)

 • 7
 • 2
 • 0

Τρίτη, 7 Φεβρουαρίου 2023 - 12:00 μ.μ..

#373/2023 (51799)

 • 6
 • 3
 • 3

Τρίτη, 7 Φεβρουαρίου 2023 - 11:00 π.μ..

#372/2023 (51798)

 • 3
 • 5
 • 4

Τρίτη, 7 Φεβρουαρίου 2023 - 10:00 π.μ..

#371/2023 (51797)

 • 7
 • 9
 • 0

Πληροφορίες Σουπερ 3

Τα εισιτήρια μπορούν να αγοραστούν σε Ελλάδα. Ισοπαλίες είναι σε Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή.

Σε Ελλάδα Σουπερ 3 επιλέγει player 3 αριθμοί μεταξύ 0 - 9.

Το Σουπερ 3 διοργανώνεται από το ΟΠΑΠ.

Η πρώτη κλήρωση έγινε στις Δευτέρα, 25 Νοεμβρίου 2002.

Περισσότερες πληροφορίες για το ΟΠΑΠ