Ελλάδα Σουπερ 3 αποτελέσματα

Τελευταία αποτελέσματα Κυριακή, 28 Νοεμβρίου 2021 - 9:00 μ.μ..

ΚΛΗΡΩΣΗ 3320/2021 (47446)

 • 0
 • 0
 • 6

Ελλάδα Σουπερ 3 αποτελέσματα Κυριακή, 28 Νοεμβρίου 2021 - 8:00 μ.μ..

ΚΛΗΡΩΣΗ 3319/2021 (47445)

 • 5
 • 2
 • 5

Ελλάδα Σουπερ 3 αποτελέσματα Κυριακή, 28 Νοεμβρίου 2021 - 6:00 μ.μ..

ΚΛΗΡΩΣΗ 3318/2021 (47444)

 • 9
 • 3
 • 7

Ελλάδα Σουπερ 3 αποτελέσματα Κυριακή, 28 Νοεμβρίου 2021 - 5:00 μ.μ..

ΚΛΗΡΩΣΗ 3317/2021 (47443)

 • 2
 • 5
 • 0

Κυριακή, 28 Νοεμβρίου 2021 - 4:00 μ.μ..

#3316/2021 (47442)

 • 5
 • 5
 • 6

Κυριακή, 28 Νοεμβρίου 2021 - 2:00 μ.μ..

#3315/2021 (47441)

 • 3
 • 6
 • 1

Κυριακή, 28 Νοεμβρίου 2021 - 1:00 μ.μ..

#3314/2021 (47440)

 • 8
 • 0
 • 8

Κυριακή, 28 Νοεμβρίου 2021 - 12:00 μ.μ..

#3313/2021 (47439)

 • 8
 • 0
 • 8

Κυριακή, 28 Νοεμβρίου 2021 - 11:00 π.μ..

#3312/2021 (47438)

 • 0
 • 8
 • 1

Κυριακή, 28 Νοεμβρίου 2021 - 10:00 π.μ..

#3311/2021 (47437)

 • 1
 • 1
 • 2

Σάββατο, 27 Νοεμβρίου 2021 - 9:00 μ.μ..

#3310/2021 (47436)

 • 2
 • 2
 • 2

Σάββατο, 27 Νοεμβρίου 2021 - 8:00 μ.μ..

#3309/2021 (47435)

 • 7
 • 1
 • 8

Σάββατο, 27 Νοεμβρίου 2021 - 6:00 μ.μ..

#3308/2021 (47434)

 • 4
 • 8
 • 9

Σάββατο, 27 Νοεμβρίου 2021 - 5:00 μ.μ..

#3307/2021 (47433)

 • 7
 • 1
 • 6

Σάββατο, 27 Νοεμβρίου 2021 - 4:00 μ.μ..

#3306/2021 (47432)

 • 8
 • 6
 • 8

Σάββατο, 27 Νοεμβρίου 2021 - 2:00 μ.μ..

#3305/2021 (47431)

 • 1
 • 0
 • 2

Σάββατο, 27 Νοεμβρίου 2021 - 1:00 μ.μ..

#3304/2021 (47430)

 • 7
 • 6
 • 3

Σάββατο, 27 Νοεμβρίου 2021 - 12:00 μ.μ..

#3303/2021 (47429)

 • 2
 • 0
 • 1

Σάββατο, 27 Νοεμβρίου 2021 - 11:00 π.μ..

#3302/2021 (47428)

 • 6
 • 9
 • 6

Σάββατο, 27 Νοεμβρίου 2021 - 10:00 π.μ..

#3301/2021 (47427)

 • 5
 • 9
 • 7

Παρασκευή, 26 Νοεμβρίου 2021 - 9:00 μ.μ..

#3300/2021 (47426)

 • 7
 • 3
 • 8

Παρασκευή, 26 Νοεμβρίου 2021 - 8:00 μ.μ..

#3299/2021 (47425)

 • 7
 • 9
 • 5

Παρασκευή, 26 Νοεμβρίου 2021 - 6:00 μ.μ..

#3298/2021 (47424)

 • 9
 • 3
 • 4

Παρασκευή, 26 Νοεμβρίου 2021 - 5:00 μ.μ..

#3297/2021 (47423)

 • 6
 • 0
 • 4

Παρασκευή, 26 Νοεμβρίου 2021 - 4:00 μ.μ..

#3296/2021 (47422)

 • 6
 • 2
 • 9

Παρασκευή, 26 Νοεμβρίου 2021 - 2:00 μ.μ..

#3295/2021 (47421)

 • 8
 • 1
 • 0

Παρασκευή, 26 Νοεμβρίου 2021 - 1:00 μ.μ..

#3294/2021 (47420)

 • 4
 • 9
 • 2

Παρασκευή, 26 Νοεμβρίου 2021 - 12:00 μ.μ..

#3293/2021 (47419)

 • 7
 • 5
 • 0

Παρασκευή, 26 Νοεμβρίου 2021 - 11:00 π.μ..

#3292/2021 (47418)

 • 5
 • 6
 • 5

Παρασκευή, 26 Νοεμβρίου 2021 - 10:00 π.μ..

#3291/2021 (47417)

 • 5
 • 0
 • 7

Πέμπτη, 25 Νοεμβρίου 2021 - 9:00 μ.μ..

#3290/2021 (47416)

 • 7
 • 3
 • 6

Πέμπτη, 25 Νοεμβρίου 2021 - 8:00 μ.μ..

#3289/2021 (47415)

 • 9
 • 2
 • 1

Πέμπτη, 25 Νοεμβρίου 2021 - 6:00 μ.μ..

#3288/2021 (47414)

 • 4
 • 1
 • 2

Πέμπτη, 25 Νοεμβρίου 2021 - 5:00 μ.μ..

#3287/2021 (47413)

 • 9
 • 0
 • 5

Πέμπτη, 25 Νοεμβρίου 2021 - 4:00 μ.μ..

#3286/2021 (47412)

 • 9
 • 5
 • 6

Πέμπτη, 25 Νοεμβρίου 2021 - 2:00 μ.μ..

#3285/2021 (47411)

 • 4
 • 3
 • 1

Πέμπτη, 25 Νοεμβρίου 2021 - 1:00 μ.μ..

#3284/2021 (47410)

 • 5
 • 1
 • 7

Πέμπτη, 25 Νοεμβρίου 2021 - 12:00 μ.μ..

#3283/2021 (47409)

 • 2
 • 6
 • 0

Πέμπτη, 25 Νοεμβρίου 2021 - 11:00 π.μ..

#3282/2021 (47408)

 • 9
 • 8
 • 3

Πέμπτη, 25 Νοεμβρίου 2021 - 10:00 π.μ..

#3281/2021 (47407)

 • 7
 • 4
 • 1

Τετάρτη, 24 Νοεμβρίου 2021 - 9:00 μ.μ..

#3280/2021 (47406)

 • 4
 • 2
 • 1

Τετάρτη, 24 Νοεμβρίου 2021 - 8:00 μ.μ..

#3279/2021 (47405)

 • 6
 • 1
 • 7

Τετάρτη, 24 Νοεμβρίου 2021 - 6:00 μ.μ..

#3278/2021 (47404)

 • 7
 • 2
 • 1

Τετάρτη, 24 Νοεμβρίου 2021 - 5:00 μ.μ..

#3277/2021 (47403)

 • 9
 • 8
 • 9

Τετάρτη, 24 Νοεμβρίου 2021 - 4:00 μ.μ..

#3276/2021 (47402)

 • 3
 • 5
 • 4

Τετάρτη, 24 Νοεμβρίου 2021 - 2:00 μ.μ..

#3275/2021 (47401)

 • 0
 • 0
 • 6

Τετάρτη, 24 Νοεμβρίου 2021 - 1:00 μ.μ..

#3274/2021 (47400)

 • 7
 • 5
 • 1

Τετάρτη, 24 Νοεμβρίου 2021 - 12:00 μ.μ..

#3273/2021 (47399)

 • 6
 • 6
 • 7

Τετάρτη, 24 Νοεμβρίου 2021 - 11:00 π.μ..

#3272/2021 (47398)

 • 2
 • 7
 • 7

Τετάρτη, 24 Νοεμβρίου 2021 - 10:00 π.μ..

#3271/2021 (47397)

 • 9
 • 6
 • 8

Τρίτη, 23 Νοεμβρίου 2021 - 9:00 μ.μ..

#3270/2021 (47396)

 • 0
 • 0
 • 6

Τρίτη, 23 Νοεμβρίου 2021 - 8:00 μ.μ..

#3269/2021 (47395)

 • 9
 • 0
 • 9

Τρίτη, 23 Νοεμβρίου 2021 - 6:00 μ.μ..

#3268/2021 (47394)

 • 7
 • 9
 • 9

Τρίτη, 23 Νοεμβρίου 2021 - 5:00 μ.μ..

#3267/2021 (47393)

 • 3
 • 9
 • 3

Τρίτη, 23 Νοεμβρίου 2021 - 4:00 μ.μ..

#3266/2021 (47392)

 • 6
 • 5
 • 0

Τρίτη, 23 Νοεμβρίου 2021 - 2:00 μ.μ..

#3265/2021 (47391)

 • 3
 • 5
 • 9

Τρίτη, 23 Νοεμβρίου 2021 - 1:00 μ.μ..

#3264/2021 (47390)

 • 4
 • 1
 • 3

Τρίτη, 23 Νοεμβρίου 2021 - 12:00 μ.μ..

#3263/2021 (47389)

 • 1
 • 8
 • 5

Τρίτη, 23 Νοεμβρίου 2021 - 11:00 π.μ..

#3262/2021 (47388)

 • 7
 • 8
 • 7

Τρίτη, 23 Νοεμβρίου 2021 - 10:00 π.μ..

#3261/2021 (47387)

 • 5
 • 1
 • 2

Πληροφορίες Σουπερ 3

Τα εισιτήρια μπορούν να αγοραστούν σε Ελλάδα. Ισοπαλίες είναι σε Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή.

Σε Ελλάδα Σουπερ 3 επιλέγει player 3 αριθμοί μεταξύ 0 - 9.

Το Σουπερ 3 διοργανώνεται από το ΟΠΑΠ.

Η πρώτη κλήρωση έγινε στις Δευτέρα, 25 Νοεμβρίου 2002.

Περισσότερες πληροφορίες για το ΟΠΑΠ