Ελλάδα Σουπερ 3 αποτελέσματα

Τελευταία αποτελέσματα Δευτέρα, 6 Φεβρουαρίου 2023 - 9:00 μ.μ..

ΚΛΗΡΩΣΗ 370/2023 (51796)

 • 0
 • 3
 • 8

Ελλάδα Σουπερ 3 αποτελέσματα Δευτέρα, 6 Φεβρουαρίου 2023 - 8:00 μ.μ..

ΚΛΗΡΩΣΗ 369/2023 (51795)

 • 7
 • 0
 • 3

Ελλάδα Σουπερ 3 αποτελέσματα Δευτέρα, 6 Φεβρουαρίου 2023 - 6:00 μ.μ..

ΚΛΗΡΩΣΗ 368/2023 (51794)

 • 7
 • 0
 • 1

Ελλάδα Σουπερ 3 αποτελέσματα Δευτέρα, 6 Φεβρουαρίου 2023 - 5:00 μ.μ..

ΚΛΗΡΩΣΗ 367/2023 (51793)

 • 6
 • 7
 • 5

Δευτέρα, 6 Φεβρουαρίου 2023 - 4:00 μ.μ..

#366/2023 (51792)

 • 2
 • 6
 • 2

Δευτέρα, 6 Φεβρουαρίου 2023 - 2:00 μ.μ..

#365/2023 (51791)

 • 3
 • 3
 • 2

Δευτέρα, 6 Φεβρουαρίου 2023 - 1:00 μ.μ..

#364/2023 (51790)

 • 0
 • 0
 • 5

Δευτέρα, 6 Φεβρουαρίου 2023 - 12:00 μ.μ..

#363/2023 (51789)

 • 2
 • 5
 • 1

Δευτέρα, 6 Φεβρουαρίου 2023 - 11:00 π.μ..

#362/2023 (51788)

 • 3
 • 7
 • 1

Δευτέρα, 6 Φεβρουαρίου 2023 - 10:00 π.μ..

#361/2023 (51787)

 • 0
 • 5
 • 5

Κυριακή, 5 Φεβρουαρίου 2023 - 9:00 μ.μ..

#360/2023 (51786)

 • 2
 • 1
 • 0

Κυριακή, 5 Φεβρουαρίου 2023 - 8:00 μ.μ..

#359/2023 (51785)

 • 7
 • 7
 • 5

Κυριακή, 5 Φεβρουαρίου 2023 - 6:00 μ.μ..

#358/2023 (51784)

 • 1
 • 9
 • 2

Κυριακή, 5 Φεβρουαρίου 2023 - 5:00 μ.μ..

#357/2023 (51783)

 • 4
 • 7
 • 9

Κυριακή, 5 Φεβρουαρίου 2023 - 4:00 μ.μ..

#356/2023 (51782)

 • 0
 • 9
 • 6

Κυριακή, 5 Φεβρουαρίου 2023 - 2:00 μ.μ..

#355/2023 (51781)

 • 0
 • 7
 • 8

Κυριακή, 5 Φεβρουαρίου 2023 - 1:00 μ.μ..

#354/2023 (51780)

 • 1
 • 9
 • 0

Κυριακή, 5 Φεβρουαρίου 2023 - 12:00 μ.μ..

#353/2023 (51779)

 • 0
 • 9
 • 3

Κυριακή, 5 Φεβρουαρίου 2023 - 11:00 π.μ..

#352/2023 (51778)

 • 8
 • 6
 • 8

Κυριακή, 5 Φεβρουαρίου 2023 - 10:00 π.μ..

#351/2023 (51777)

 • 6
 • 8
 • 9

Σάββατο, 4 Φεβρουαρίου 2023 - 9:00 μ.μ..

#350/2023 (51776)

 • 9
 • 6
 • 3

Σάββατο, 4 Φεβρουαρίου 2023 - 8:00 μ.μ..

#349/2023 (51775)

 • 2
 • 3
 • 1

Σάββατο, 4 Φεβρουαρίου 2023 - 6:00 μ.μ..

#348/2023 (51774)

 • 9
 • 3
 • 6

Σάββατο, 4 Φεβρουαρίου 2023 - 5:00 μ.μ..

#347/2023 (51773)

 • 9
 • 2
 • 8

Σάββατο, 4 Φεβρουαρίου 2023 - 4:00 μ.μ..

#346/2023 (51772)

 • 4
 • 3
 • 9

Σάββατο, 4 Φεβρουαρίου 2023 - 2:00 μ.μ..

#345/2023 (51771)

 • 5
 • 7
 • 9

Σάββατο, 4 Φεβρουαρίου 2023 - 1:00 μ.μ..

#344/2023 (51770)

 • 5
 • 6
 • 1

Σάββατο, 4 Φεβρουαρίου 2023 - 12:00 μ.μ..

#343/2023 (51769)

 • 1
 • 9
 • 8

Σάββατο, 4 Φεβρουαρίου 2023 - 11:00 π.μ..

#342/2023 (51768)

 • 0
 • 5
 • 5

Σάββατο, 4 Φεβρουαρίου 2023 - 10:00 π.μ..

#341/2023 (51767)

 • 7
 • 2
 • 5

Παρασκευή, 3 Φεβρουαρίου 2023 - 9:00 μ.μ..

#340/2023 (51766)

 • 9
 • 4
 • 7

Παρασκευή, 3 Φεβρουαρίου 2023 - 8:00 μ.μ..

#339/2023 (51765)

 • 9
 • 6
 • 6

Παρασκευή, 3 Φεβρουαρίου 2023 - 6:00 μ.μ..

#338/2023 (51764)

 • 2
 • 6
 • 7

Παρασκευή, 3 Φεβρουαρίου 2023 - 5:00 μ.μ..

#337/2023 (51763)

 • 2
 • 7
 • 8

Παρασκευή, 3 Φεβρουαρίου 2023 - 4:00 μ.μ..

#336/2023 (51762)

 • 9
 • 9
 • 3

Παρασκευή, 3 Φεβρουαρίου 2023 - 2:00 μ.μ..

#335/2023 (51761)

 • 8
 • 6
 • 4

Παρασκευή, 3 Φεβρουαρίου 2023 - 1:00 μ.μ..

#334/2023 (51760)

 • 2
 • 7
 • 5

Παρασκευή, 3 Φεβρουαρίου 2023 - 12:00 μ.μ..

#333/2023 (51759)

 • 7
 • 8
 • 1

Παρασκευή, 3 Φεβρουαρίου 2023 - 11:00 π.μ..

#332/2023 (51758)

 • 4
 • 3
 • 7

Παρασκευή, 3 Φεβρουαρίου 2023 - 10:00 π.μ..

#331/2023 (51757)

 • 8
 • 0
 • 2

Πέμπτη, 2 Φεβρουαρίου 2023 - 9:00 μ.μ..

#330/2023 (51756)

 • 5
 • 4
 • 9

Πέμπτη, 2 Φεβρουαρίου 2023 - 8:00 μ.μ..

#329/2023 (51755)

 • 3
 • 1
 • 8

Πέμπτη, 2 Φεβρουαρίου 2023 - 6:00 μ.μ..

#328/2023 (51754)

 • 5
 • 6
 • 6

Πέμπτη, 2 Φεβρουαρίου 2023 - 5:00 μ.μ..

#327/2023 (51753)

 • 5
 • 6
 • 0

Πέμπτη, 2 Φεβρουαρίου 2023 - 4:00 μ.μ..

#326/2023 (51752)

 • 9
 • 9
 • 0

Πέμπτη, 2 Φεβρουαρίου 2023 - 2:00 μ.μ..

#325/2023 (51751)

 • 2
 • 6
 • 9

Πέμπτη, 2 Φεβρουαρίου 2023 - 1:00 μ.μ..

#324/2023 (51750)

 • 8
 • 5
 • 9

Πέμπτη, 2 Φεβρουαρίου 2023 - 12:00 μ.μ..

#323/2023 (51749)

 • 8
 • 6
 • 2

Πέμπτη, 2 Φεβρουαρίου 2023 - 11:00 π.μ..

#322/2023 (51748)

 • 8
 • 3
 • 4

Πέμπτη, 2 Φεβρουαρίου 2023 - 10:00 π.μ..

#321/2023 (51747)

 • 0
 • 2
 • 6

Τετάρτη, 1 Φεβρουαρίου 2023 - 9:00 μ.μ..

#320/2023 (51746)

 • 9
 • 7
 • 5

Τετάρτη, 1 Φεβρουαρίου 2023 - 8:00 μ.μ..

#319/2023 (51745)

 • 4
 • 2
 • 3

Τετάρτη, 1 Φεβρουαρίου 2023 - 6:00 μ.μ..

#318/2023 (51744)

 • 2
 • 0
 • 0

Τετάρτη, 1 Φεβρουαρίου 2023 - 5:00 μ.μ..

#317/2023 (51743)

 • 5
 • 1
 • 8

Τετάρτη, 1 Φεβρουαρίου 2023 - 4:00 μ.μ..

#316/2023 (51742)

 • 9
 • 2
 • 4

Τετάρτη, 1 Φεβρουαρίου 2023 - 2:00 μ.μ..

#315/2023 (51741)

 • 7
 • 8
 • 9

Τετάρτη, 1 Φεβρουαρίου 2023 - 1:00 μ.μ..

#314/2023 (51740)

 • 1
 • 9
 • 7

Τετάρτη, 1 Φεβρουαρίου 2023 - 12:00 μ.μ..

#313/2023 (51739)

 • 8
 • 6
 • 1

Τετάρτη, 1 Φεβρουαρίου 2023 - 11:00 π.μ..

#312/2023 (51738)

 • 6
 • 1
 • 7

Τετάρτη, 1 Φεβρουαρίου 2023 - 10:00 π.μ..

#311/2023 (51737)

 • 4
 • 6
 • 0

Πληροφορίες Σουπερ 3

Τα εισιτήρια μπορούν να αγοραστούν σε Ελλάδα. Ισοπαλίες είναι σε Δευτέρα, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή.

Σε Ελλάδα Σουπερ 3 επιλέγει player 3 αριθμοί μεταξύ 0 - 9.

Το Σουπερ 3 διοργανώνεται από το ΟΠΑΠ.

Η πρώτη κλήρωση έγινε στις Δευτέρα, 25 Νοεμβρίου 2002.

Περισσότερες πληροφορίες για το ΟΠΑΠ