Ελλάδα Σουπερ 3 αποτελέσματα

Τελευταία αποτελέσματα Τετάρτη, 4 Αυγούστου 2021 - 9:00 μ.μ..

ΚΛΗΡΩΣΗ 2160/2021 (46286)

 • 4
 • 2
 • 9

Ελλάδα Σουπερ 3 αποτελέσματα Τετάρτη, 4 Αυγούστου 2021 - 8:00 μ.μ..

ΚΛΗΡΩΣΗ 2159/2021 (46285)

 • 1
 • 0
 • 3

Ελλάδα Σουπερ 3 αποτελέσματα Τετάρτη, 4 Αυγούστου 2021 - 6:00 μ.μ..

ΚΛΗΡΩΣΗ 2158/2021 (46284)

 • 1
 • 5
 • 3

Ελλάδα Σουπερ 3 αποτελέσματα Τετάρτη, 4 Αυγούστου 2021 - 5:00 μ.μ..

ΚΛΗΡΩΣΗ 2157/2021 (46283)

 • 4
 • 9
 • 6

Τετάρτη, 4 Αυγούστου 2021 - 4:00 μ.μ..

#2156/2021 (46282)

 • 3
 • 2
 • 9

Τετάρτη, 4 Αυγούστου 2021 - 2:00 μ.μ..

#2155/2021 (46281)

 • 9
 • 9
 • 3

Τετάρτη, 4 Αυγούστου 2021 - 1:00 μ.μ..

#2154/2021 (46280)

 • 9
 • 6
 • 3

Τετάρτη, 4 Αυγούστου 2021 - 12:00 μ.μ..

#2153/2021 (46279)

 • 5
 • 0
 • 7

Τετάρτη, 4 Αυγούστου 2021 - 11:00 π.μ..

#2152/2021 (46278)

 • 4
 • 8
 • 7

Τετάρτη, 4 Αυγούστου 2021 - 10:00 π.μ..

#2151/2021 (46277)

 • 4
 • 8
 • 9

Τρίτη, 3 Αυγούστου 2021 - 9:00 μ.μ..

#2150/2021 (46276)

 • 8
 • 1
 • 9

Τρίτη, 3 Αυγούστου 2021 - 8:00 μ.μ..

#2149/2021 (46275)

 • 8
 • 9
 • 2

Τρίτη, 3 Αυγούστου 2021 - 6:00 μ.μ..

#2148/2021 (46274)

 • 4
 • 5
 • 1

Τρίτη, 3 Αυγούστου 2021 - 5:00 μ.μ..

#2147/2021 (46273)

 • 7
 • 7
 • 4

Τρίτη, 3 Αυγούστου 2021 - 4:00 μ.μ..

#2146/2021 (46272)

 • 6
 • 9
 • 8

Τρίτη, 3 Αυγούστου 2021 - 2:00 μ.μ..

#2145/2021 (46271)

 • 1
 • 5
 • 4

Τρίτη, 3 Αυγούστου 2021 - 1:00 μ.μ..

#2144/2021 (46270)

 • 2
 • 6
 • 5

Τρίτη, 3 Αυγούστου 2021 - 12:00 μ.μ..

#2143/2021 (46269)

 • 6
 • 2
 • 9

Τρίτη, 3 Αυγούστου 2021 - 11:00 π.μ..

#2142/2021 (46268)

 • 9
 • 6
 • 9

Τρίτη, 3 Αυγούστου 2021 - 10:00 π.μ..

#2141/2021 (46267)

 • 0
 • 2
 • 0

Δευτέρα, 2 Αυγούστου 2021 - 9:00 μ.μ..

#2140/2021 (46266)

 • 4
 • 7
 • 5

Δευτέρα, 2 Αυγούστου 2021 - 8:00 μ.μ..

#2139/2021 (46265)

 • 0
 • 7
 • 2

Δευτέρα, 2 Αυγούστου 2021 - 6:00 μ.μ..

#2138/2021 (46264)

 • 0
 • 6
 • 3

Δευτέρα, 2 Αυγούστου 2021 - 5:00 μ.μ..

#2137/2021 (46263)

 • 4
 • 8
 • 2

Δευτέρα, 2 Αυγούστου 2021 - 4:00 μ.μ..

#2136/2021 (46262)

 • 8
 • 3
 • 0

Δευτέρα, 2 Αυγούστου 2021 - 2:00 μ.μ..

#2135/2021 (46261)

 • 9
 • 1
 • 6

Δευτέρα, 2 Αυγούστου 2021 - 1:00 μ.μ..

#2134/2021 (46260)

 • 3
 • 1
 • 2

Δευτέρα, 2 Αυγούστου 2021 - 12:00 μ.μ..

#2133/2021 (46259)

 • 1
 • 9
 • 3

Δευτέρα, 2 Αυγούστου 2021 - 11:00 π.μ..

#2132/2021 (46258)

 • 4
 • 3
 • 9

Δευτέρα, 2 Αυγούστου 2021 - 10:00 π.μ..

#2131/2021 (46257)

 • 6
 • 7
 • 2

Κυριακή, 1 Αυγούστου 2021 - 9:00 μ.μ..

#2130/2021 (46256)

 • 3
 • 9
 • 4

Κυριακή, 1 Αυγούστου 2021 - 8:00 μ.μ..

#2129/2021 (46255)

 • 5
 • 0
 • 9

Κυριακή, 1 Αυγούστου 2021 - 6:00 μ.μ..

#2128/2021 (46254)

 • 0
 • 3
 • 9

Κυριακή, 1 Αυγούστου 2021 - 5:00 μ.μ..

#2127/2021 (46253)

 • 2
 • 2
 • 5

Κυριακή, 1 Αυγούστου 2021 - 4:00 μ.μ..

#2126/2021 (46252)

 • 4
 • 9
 • 7

Κυριακή, 1 Αυγούστου 2021 - 2:00 μ.μ..

#2125/2021 (46251)

 • 6
 • 4
 • 4

Κυριακή, 1 Αυγούστου 2021 - 1:00 μ.μ..

#2124/2021 (46250)

 • 1
 • 5
 • 5

Κυριακή, 1 Αυγούστου 2021 - 12:00 μ.μ..

#2123/2021 (46249)

 • 0
 • 2
 • 7

Κυριακή, 1 Αυγούστου 2021 - 11:00 π.μ..

#2122/2021 (46248)

 • 4
 • 0
 • 4

Κυριακή, 1 Αυγούστου 2021 - 10:00 π.μ..

#2121/2021 (46247)

 • 6
 • 3
 • 6

Σάββατο, 31 Ιουλίου 2021 - 9:00 μ.μ..

#2120/2021 (46246)

 • 5
 • 8
 • 0

Σάββατο, 31 Ιουλίου 2021 - 8:00 μ.μ..

#2119/2021 (46245)

 • 6
 • 9
 • 0

Σάββατο, 31 Ιουλίου 2021 - 6:00 μ.μ..

#2118/2021 (46244)

 • 5
 • 5
 • 4

Σάββατο, 31 Ιουλίου 2021 - 5:00 μ.μ..

#2117/2021 (46243)

 • 7
 • 2
 • 2

Σάββατο, 31 Ιουλίου 2021 - 4:00 μ.μ..

#2116/2021 (46242)

 • 7
 • 0
 • 9

Σάββατο, 31 Ιουλίου 2021 - 2:00 μ.μ..

#2115/2021 (46241)

 • 4
 • 4
 • 2

Σάββατο, 31 Ιουλίου 2021 - 1:00 μ.μ..

#2114/2021 (46240)

 • 1
 • 4
 • 7

Σάββατο, 31 Ιουλίου 2021 - 12:00 μ.μ..

#2113/2021 (46239)

 • 7
 • 5
 • 1

Σάββατο, 31 Ιουλίου 2021 - 11:00 π.μ..

#2112/2021 (46238)

 • 8
 • 2
 • 3

Σάββατο, 31 Ιουλίου 2021 - 10:00 π.μ..

#2111/2021 (46237)

 • 8
 • 1
 • 9

Παρασκευή, 30 Ιουλίου 2021 - 9:00 μ.μ..

#2110/2021 (46236)

 • 3
 • 6
 • 6

Παρασκευή, 30 Ιουλίου 2021 - 8:00 μ.μ..

#2109/2021 (46235)

 • 7
 • 0
 • 4

Παρασκευή, 30 Ιουλίου 2021 - 6:00 μ.μ..

#2108/2021 (46234)

 • 0
 • 8
 • 0

Παρασκευή, 30 Ιουλίου 2021 - 5:00 μ.μ..

#2107/2021 (46233)

 • 6
 • 5
 • 5

Παρασκευή, 30 Ιουλίου 2021 - 4:00 μ.μ..

#2106/2021 (46232)

 • 2
 • 7
 • 0

Παρασκευή, 30 Ιουλίου 2021 - 2:00 μ.μ..

#2105/2021 (46231)

 • 5
 • 6
 • 9

Παρασκευή, 30 Ιουλίου 2021 - 1:00 μ.μ..

#2104/2021 (46230)

 • 6
 • 4
 • 1

Παρασκευή, 30 Ιουλίου 2021 - 12:00 μ.μ..

#2103/2021 (46229)

 • 1
 • 4
 • 3

Παρασκευή, 30 Ιουλίου 2021 - 11:00 π.μ..

#2102/2021 (46228)

 • 7
 • 9
 • 6

Παρασκευή, 30 Ιουλίου 2021 - 10:00 π.μ..

#2101/2021 (46227)

 • 7
 • 0
 • 8

Πληροφορίες Σουπερ 3

Τα εισιτήρια μπορούν να αγοραστούν σε Ελλάδα. Ισοπαλίες είναι σε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή.

Σε Ελλάδα Σουπερ 3 επιλέγει player 3 αριθμοί μεταξύ 0 - 9.

Το Σουπερ 3 διοργανώνεται από το ΟΠΑΠ.

Η πρώτη κλήρωση έγινε στις Δευτέρα, 25 Νοεμβρίου 2002.

Περισσότερες πληροφορίες για το ΟΠΑΠ