Ελλάδα Σουπερ 3 αποτελέσματα

Τελευταία αποτελέσματα Παρασκευή, 20 Μαΐου 2022 - 9:00 μ.μ..

ΚΛΗΡΩΣΗ 1400/2022 (49176)

 • 4
 • 1
 • 5

Ελλάδα Σουπερ 3 αποτελέσματα Παρασκευή, 20 Μαΐου 2022 - 8:00 μ.μ..

ΚΛΗΡΩΣΗ 1399/2022 (49175)

 • 3
 • 0
 • 2

Ελλάδα Σουπερ 3 αποτελέσματα Παρασκευή, 20 Μαΐου 2022 - 6:00 μ.μ..

ΚΛΗΡΩΣΗ 1398/2022 (49174)

 • 1
 • 4
 • 3

Ελλάδα Σουπερ 3 αποτελέσματα Παρασκευή, 20 Μαΐου 2022 - 5:00 μ.μ..

ΚΛΗΡΩΣΗ 1397/2022 (49173)

 • 0
 • 0
 • 0

Παρασκευή, 20 Μαΐου 2022 - 4:00 μ.μ..

#1396/2022 (49172)

 • 3
 • 0
 • 1

Παρασκευή, 20 Μαΐου 2022 - 2:00 μ.μ..

#1395/2022 (49171)

 • 4
 • 1
 • 8

Παρασκευή, 20 Μαΐου 2022 - 1:00 μ.μ..

#1394/2022 (49170)

 • 8
 • 7
 • 3

Παρασκευή, 20 Μαΐου 2022 - 12:00 μ.μ..

#1393/2022 (49169)

 • 3
 • 2
 • 0

Παρασκευή, 20 Μαΐου 2022 - 11:00 π.μ..

#1392/2022 (49168)

 • 5
 • 1
 • 2

Παρασκευή, 20 Μαΐου 2022 - 10:00 π.μ..

#1391/2022 (49167)

 • 3
 • 0
 • 4

Πέμπτη, 19 Μαΐου 2022 - 9:00 μ.μ..

#1390/2022 (49166)

 • 9
 • 1
 • 6

Πέμπτη, 19 Μαΐου 2022 - 8:00 μ.μ..

#1389/2022 (49165)

 • 0
 • 9
 • 3

Πέμπτη, 19 Μαΐου 2022 - 6:00 μ.μ..

#1388/2022 (49164)

 • 2
 • 0
 • 8

Πέμπτη, 19 Μαΐου 2022 - 5:00 μ.μ..

#1387/2022 (49163)

 • 3
 • 5
 • 1

Πέμπτη, 19 Μαΐου 2022 - 4:00 μ.μ..

#1386/2022 (49162)

 • 9
 • 7
 • 7

Πέμπτη, 19 Μαΐου 2022 - 2:00 μ.μ..

#1385/2022 (49161)

 • 2
 • 3
 • 5

Πέμπτη, 19 Μαΐου 2022 - 1:00 μ.μ..

#1384/2022 (49160)

 • 4
 • 1
 • 9

Πέμπτη, 19 Μαΐου 2022 - 12:00 μ.μ..

#1383/2022 (49159)

 • 8
 • 4
 • 6

Πέμπτη, 19 Μαΐου 2022 - 11:00 π.μ..

#1382/2022 (49158)

 • 5
 • 1
 • 9

Πέμπτη, 19 Μαΐου 2022 - 10:00 π.μ..

#1381/2022 (49157)

 • 4
 • 1
 • 3

Τετάρτη, 18 Μαΐου 2022 - 9:00 μ.μ..

#1380/2022 (49156)

 • 7
 • 5
 • 3

Τετάρτη, 18 Μαΐου 2022 - 8:00 μ.μ..

#1379/2022 (49155)

 • 7
 • 4
 • 7

Τετάρτη, 18 Μαΐου 2022 - 6:00 μ.μ..

#1378/2022 (49154)

 • 7
 • 4
 • 1

Τετάρτη, 18 Μαΐου 2022 - 5:00 μ.μ..

#1377/2022 (49153)

 • 4
 • 2
 • 7

Τετάρτη, 18 Μαΐου 2022 - 4:00 μ.μ..

#1376/2022 (49152)

 • 7
 • 0
 • 7

Τετάρτη, 18 Μαΐου 2022 - 2:00 μ.μ..

#1375/2022 (49151)

 • 7
 • 0
 • 5

Τετάρτη, 18 Μαΐου 2022 - 1:00 μ.μ..

#1374/2022 (49150)

 • 5
 • 0
 • 2

Τετάρτη, 18 Μαΐου 2022 - 12:00 μ.μ..

#1373/2022 (49149)

 • 9
 • 1
 • 5

Τετάρτη, 18 Μαΐου 2022 - 11:00 π.μ..

#1372/2022 (49148)

 • 4
 • 4
 • 6

Τετάρτη, 18 Μαΐου 2022 - 10:00 π.μ..

#1371/2022 (49147)

 • 2
 • 4
 • 8

Τρίτη, 17 Μαΐου 2022 - 9:00 μ.μ..

#1370/2022 (49146)

 • 5
 • 0
 • 1

Τρίτη, 17 Μαΐου 2022 - 8:00 μ.μ..

#1369/2022 (49145)

 • 7
 • 5
 • 8

Τρίτη, 17 Μαΐου 2022 - 6:00 μ.μ..

#1368/2022 (49144)

 • 7
 • 2
 • 5

Τρίτη, 17 Μαΐου 2022 - 5:00 μ.μ..

#1367/2022 (49143)

 • 7
 • 1
 • 7

Τρίτη, 17 Μαΐου 2022 - 4:00 μ.μ..

#1366/2022 (49142)

 • 4
 • 7
 • 3

Τρίτη, 17 Μαΐου 2022 - 2:00 μ.μ..

#1365/2022 (49141)

 • 8
 • 8
 • 6

Τρίτη, 17 Μαΐου 2022 - 1:00 μ.μ..

#1364/2022 (49140)

 • 7
 • 1
 • 0

Τρίτη, 17 Μαΐου 2022 - 12:00 μ.μ..

#1363/2022 (49139)

 • 5
 • 5
 • 2

Τρίτη, 17 Μαΐου 2022 - 11:00 π.μ..

#1362/2022 (49138)

 • 4
 • 9
 • 9

Τρίτη, 17 Μαΐου 2022 - 10:00 π.μ..

#1361/2022 (49137)

 • 3
 • 0
 • 6

Δευτέρα, 16 Μαΐου 2022 - 9:00 μ.μ..

#1360/2022 (49136)

 • 5
 • 8
 • 8

Δευτέρα, 16 Μαΐου 2022 - 8:00 μ.μ..

#1359/2022 (49135)

 • 9
 • 9
 • 1

Δευτέρα, 16 Μαΐου 2022 - 6:00 μ.μ..

#1358/2022 (49134)

 • 1
 • 5
 • 7

Δευτέρα, 16 Μαΐου 2022 - 5:00 μ.μ..

#1357/2022 (49133)

 • 5
 • 4
 • 7

Δευτέρα, 16 Μαΐου 2022 - 4:00 μ.μ..

#1356/2022 (49132)

 • 4
 • 7
 • 0

Δευτέρα, 16 Μαΐου 2022 - 2:00 μ.μ..

#1355/2022 (49131)

 • 5
 • 8
 • 0

Δευτέρα, 16 Μαΐου 2022 - 1:00 μ.μ..

#1354/2022 (49130)

 • 5
 • 2
 • 4

Δευτέρα, 16 Μαΐου 2022 - 12:00 μ.μ..

#1353/2022 (49129)

 • 1
 • 6
 • 5

Δευτέρα, 16 Μαΐου 2022 - 11:00 π.μ..

#1352/2022 (49128)

 • 0
 • 9
 • 8

Δευτέρα, 16 Μαΐου 2022 - 10:00 π.μ..

#1351/2022 (49127)

 • 2
 • 7
 • 1

Κυριακή, 15 Μαΐου 2022 - 9:00 μ.μ..

#1350/2022 (49126)

 • 9
 • 6
 • 5

Κυριακή, 15 Μαΐου 2022 - 8:00 μ.μ..

#1349/2022 (49125)

 • 8
 • 4
 • 5

Κυριακή, 15 Μαΐου 2022 - 6:00 μ.μ..

#1348/2022 (49124)

 • 7
 • 1
 • 5

Κυριακή, 15 Μαΐου 2022 - 5:00 μ.μ..

#1347/2022 (49123)

 • 1
 • 1
 • 3

Κυριακή, 15 Μαΐου 2022 - 4:00 μ.μ..

#1346/2022 (49122)

 • 1
 • 2
 • 0

Κυριακή, 15 Μαΐου 2022 - 2:00 μ.μ..

#1345/2022 (49121)

 • 8
 • 0
 • 2

Κυριακή, 15 Μαΐου 2022 - 1:00 μ.μ..

#1344/2022 (49120)

 • 8
 • 6
 • 1

Κυριακή, 15 Μαΐου 2022 - 12:00 μ.μ..

#1343/2022 (49119)

 • 5
 • 5
 • 5

Κυριακή, 15 Μαΐου 2022 - 11:00 π.μ..

#1342/2022 (49118)

 • 3
 • 7
 • 4

Κυριακή, 15 Μαΐου 2022 - 10:00 π.μ..

#1341/2022 (49117)

 • 8
 • 8
 • 1

Πληροφορίες Σουπερ 3

Τα εισιτήρια μπορούν να αγοραστούν σε Ελλάδα. Ισοπαλίες είναι σε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή και Κυριακή.

Σε Ελλάδα Σουπερ 3 επιλέγει player 3 αριθμοί μεταξύ 0 - 9.

Το Σουπερ 3 διοργανώνεται από το ΟΠΑΠ.

Η πρώτη κλήρωση έγινε στις Δευτέρα, 25 Νοεμβρίου 2002.

Περισσότερες πληροφορίες για το ΟΠΑΠ