Μαλαισία Magnum 4D αποτελέσματα

Τρίτη, 2 Μαρτίου 2021

ΚΛΗΡΩΣΗ 485

1ο Βραβείο 2995
2ο Βραβείο 0295
3ο Βραβείο 1048
Ειδικός 4348, 3220, 0422, 4537, 3283, 5668, 3485, 3787, 6789, 7696
Ενοποίηση 7188, 8470, 4937, 0157, 3415, 5961, 5050, 9375, 3502, 3380

Κυριακή, 28 Φεβρουαρίου 2021

ΚΛΗΡΩΣΗ 484

1ο Βραβείο 4541
2ο Βραβείο 5650
3ο Βραβείο 2025
Ειδικός 2608, 7134, 1365, 3794, 5074, 3111, 8856, 3548, 8968, 3792
Ενοποίηση 4200, 4663, 2741, 0775, 4107, 5192, 5059, 0750, 6815, 0504

Σάββατο, 27 Φεβρουαρίου 2021

ΚΛΗΡΩΣΗ 483

1ο Βραβείο 8915
2ο Βραβείο 8120
3ο Βραβείο 9255
Ειδικός 0555, 7892, 1407, 6899, 2262, 7061, 7039, 4898, 1252, 6906
Ενοποίηση 4529, 7850, 4513, 0505, 7494, 2628, 0188, 4214, 0300, 9883

Πληροφορίες Magnum 4D

Τα εισιτήρια μπορούν να αγοραστούν σε Μαλαισία.

Σε Μαλαισία Magnum 4D επιλέγει player 4 αριθμοί μεταξύ 0 - 9.

Το Magnum 4D διοργανώνεται από το Magnum Corporation Sendirian Berhad (MCSB). Επίσημη ιστοσελίδα: www.magnum.com.my