Μαλαισία PMP Damacai 4D αποτελέσματα

Τετάρτη, 1 Φεβρουαρίου 2023

ΚΛΗΡΩΣΗ 5538

1ο Βραβείο 5385
2ο Βραβείο 3889
3ο Βραβείο 9284
Ειδικός 0042, 7950, 9088, 0496, 5501, 0218, 2495, 6146, 9734, 8360
Ενοποίηση 9654, 3952, 4309, 0240, 7367, 0583, 3022, 4022, 8456, 6255

Τρίτη, 31 Ιανουαρίου 2023

ΚΛΗΡΩΣΗ 5537

1ο Βραβείο 2441
2ο Βραβείο 8848
3ο Βραβείο 8119
Ειδικός 5372, 5403, 1424, 7365, 0859, 2462, 0889, 7705, 4112, 3632
Ενοποίηση 2971, 0921, 9054, 6239, 3595, 4540, 2733, 8813, 9123, 1915

Κυριακή, 29 Ιανουαρίου 2023

ΚΛΗΡΩΣΗ 5536

1ο Βραβείο 0058
2ο Βραβείο 2189
3ο Βραβείο 4024
Ειδικός 2123, 6421, 2450, 9399, 3650, 9708, 9453, 0873, 4019, 5781
Ενοποίηση 3973, 6822, 3531, 7726, 4174, 6665, 7443, 4507, 1453, 1084

Πληροφορίες Damacai 4D

Τα εισιτήρια μπορούν να αγοραστούν σε Μαλαισία. Ισοπαλίες είναι σε Τρίτη, Τετάρτη και Κυριακή.

Σε Μαλαισία PMP Damacai 4D επιλέγει player 1 αριθμοί μεταξύ 1 - 9999.

Το Damacai 4D διοργανώνεται από το Da Ma Cai. Επίσημη ιστοσελίδα: www.damacai.com.my